Corporate Governance verklaring

Download pdf Download Corporate Governance Verklaring Download het iXBRL-rapport

Corporate Governance verklaring

Overzicht Corporate Governance Verklaring

download icon 

Download de Corporate Governance Verklaring

 

Raad van Bestuur

download icon Download 

Comités van de Raad van Bestuur

 • Audit, Risk en Finance Comité
 • Benoemings- en Remuneratiecomité

download icon Download

Evaluatie

download icon Download

Uitvoerend Management

download icon Download

Diversiteit

 • Diversiteit in nationaliteiten
 • Genderdiversiteit
 • Leeftijdsdiversiteit

download icon Download

Regels van behoorlijk gedrag

 • Wettelijke belangenconflicten in de Raad van Bestuur
 • Andere transacties met Bestuurders en Uitvoerend Management
 • Gedragscode
 • Marktmisbruik

download icon Download

Remuneratieverslag

 1. Beschrijving van de procedure die in 2021 werd gebruikt voor (i) de ontwikkeling van een remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende Bestuurders en het Uitvoerend Management en (ii) de bepaling van de remuneratie van de individuele Bestuurders en het Uitvoerend Management
 2. Verklaring van het remuneratiebeleid dat in 2021 werd gebruikt voor de Raad van Bestuur en de leden van het BGE
 3. Remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders met betrekking tot 2021
 4. Op aandelen gebaseerde remuneratie voor niet-uitvoerende Bestuurders
 5. Remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot 2021 in zijn hoedanigheid van uitvoerend Bestuurder
 6. Remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot 2021
 7. Remuneratie van de andere leden van het BGE met betrekking tot 2021
 8. Op aandelen gebaseerde remuneratie voor leden van het BGE
 9. Vertrek van leden van het Uitvoerend Management
 10.   Terugvorderingsrecht van de vennootschap
 11.  Remuneratie van het Uitvoerend Management in een bredere context
 12.   Afwijkingen van de procedures voor de uitvoering van het remuneratiebeleid

download icon Download

Aandelen

 • Het Bekaert-aandeel in 2021
 • Kapitaalstructuur
 • Dividendbeleid en inkoop eigen aandelen
 • Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders 2021
 • Investor Relations
 • Relevante elementen bij een openbaar overnamebod

download icon Download

Controle en ERM

 • Interne controle- en risicobeheersingssystemen in verband met de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening
 • Algemene interne controle en ERM

download icon Download