Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Onze strategie

Tijdens de Capital Markets Day op 28 mei 2021 heeft Bekaert de strategie van de onderneming voor de komende vijf jaar toegelicht.

Onze ambitie is gericht op duurzame waardecreatie voor al onze stakeholders: aandeelhouders, klanten en andere businesspartners, medewerkers en de gemeenschappen waar we actief zijn. Lees meer over onze stakeholders en de waardecreatie van onze strategie verder in dit hoofdstuk. 

We zijn vastbesloten om deze strategie met passie en focus uit te voeren en zijn ervan overtuigd dat ze ons in staat zal stellen duurzame waarde te creëren.

Megatrends creëren kansen en stimuleren groei

De megatrends nieuwe mobiliteit, hernieuwbare energie, urbanisatie, slimme connectiviteit, deglobalisering en duurzaamheid worden gezien als kansen voor Bekaert om zich te differentiëren en te groeien. 

Daarom positioneren we ons om die kansen optimaal te benutten:

  • We breiden ons aanbod uit met nieuwe, innovatieve producten en diensten.
  • We digitaliseren onze business om de competitiveit te verhogen.
  • We zijn vastbesloten om te leiden als een duurzame onderneming.Onze aanpak in de implementatie van de strategie 

Drie geboden vormen de basis voor de implementatie van onze strategie en hebben tot tastbare resultaten geleid in 2021.

We presteren 

We maakten goede vooruitgang in het verbeteren van onze strategische marktpositie en businessportfolio dankzij aanhoudend sterke oplevering.

De omzet groeide tot het hoogste niveau in de geschiedenis van Bekaert en de groei werd gedreven door waardetoevoegende businessopportuniteiten en prijszettingsdiscipline, wat leidde tot een robuuste margeperformantie in alle vier de business units.

Door onze wereldwijde aanwezigheid met lokale dienstverlening op maat te benutten, stelden we onze supply chain-uitmuntendheid veilig om continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten wereldwijd, ondanks de globale impact van verstoringen in de toeleverketen.

Aanhoudend doeltreffend werkkapitaal- en kostenbeheer zorgde voor een sterke cashgeneratie en een snelle, significante afname van de schuldgraad.

 We transformeren

We versnelden onze commerciële en operationele uitmuntendheidsprogramma’s om klanten beter te kunnen bedienen, onze go-to-market strategie te verbeteren, en de kwaliteit en efficiëntie van onze onze processen te verhogen. 

De digitalisatie van onze businessprocessen en de uitbreiding van ons digitaal aanbod zijn gaande en zullen worden versneld.

We ontwikkelden een langetermijn duurzaamheidsstrategie die gericht is op het verhogen van onze ambities en het behalen van de decarboniseringsdoelstellingen waartoe we ons engageren. 

We verhogen onze investeringen in onderzoek en innovatie om ons technologisch leiderschap in onze kernmarkten te versterken en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die buiten ons huidige speelveld liggen.

 We groeien

Onze volumes herstelden tot boven pre-covid-19-niveaus in 2021 ondanks de relatief lage uitbreidingsinvesteringen in de voorbije jaren en een aantal footprintwijzigingen om commodity-markten te verlaten.

We hebben groeikansen onderzocht in bestaande en aangrenzende markten met strikte criteria op het gebied van bijdrage aan de winstgevendheid.

We sloten in 2021 geen omvangrijke fusie- of overnamedeals maar richtten ons op tactische overnames en partnerschappen om een groeiende aanwezigheid op te bouwen in offshore wind, nutsvoorzieningen, digitale monitoringexpertise, en groenewaterstoftechnologieën. Verdere groei zal ondersteund worden door een hoger niveau van uitbreidingsinvesteringen vanaf 2022 en door partnerschappen en niet-organische groeikansen die ons in staat zullen stellen onze positie in veelbelovende doelmarkten uit te breiden.

Voor meer informatie en details over onze performantie in 2021 verwijzen we naar de performantie-updates in dit hoofdstuk en naar de gedetailleerde toelichtingen over financiële en niet-financiële informatie in Deel II van dit verslag.