Kennis

Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Kennis

 • Onze onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn gericht op het creëren van waarde voor onze klanten, onze business en alle stakeholders om op lange termijn succesvol te zijn.
 • We co-creëren met klanten en leveranciers over de hele wereld om huidige en toekomstige technologieën te ontwikkelen, implementeren, upgraden en beschermen.
 • We luisteren naar onze klanten zodat we hun innovatie- en procesnoden begrijpen.
 • Weten hoe onze producten functioneren in hun productieprocessen en eindproducten is essentieel om waardecreërende oplossingen te ontwikkelen. 
 • We versnellen onze innovatieagenda en upgraden de innovatiepijplijn.
 • We installeren Industrial IoT in onze productie- en modelleringsinnovaties.
 • We breiden onze scope van innovatieactiviteiten uit buiten het domein van staaldraad: beyond steel.

* JV's inbegrepen

Hoogtepunten in 2021

Bekaert heeft in 2021 aanzienlijke vooruitgang geboekt om de innovatieagenda te accelereren. We hebben een nieuwe Chief Innovation and Technology Officer benoemd, toptalenten en consultancydiensten aangetrokken, en innovatieprojecten met veelbelovende groeikansen toegevoegd aan de projectenpijplijn. De totale R&D-uitgaven vóór aftrek van subsidies en fiscale voordelen bedroegen € 67 miljoen in 2021, vergeleken met € 57 miljoen in 2020. Investeringen in immateriële activa bedroegen € 13 miljoen in 2021 (€ 3 miljoen in 2020) en hadden vooral betrekking op digitale oplossingen.

Onze focus ligt op het ontwikkelen van duurzame en digitale oplossingen voor klanten, het verkennen van nieuwe businessmodellen, en het ondersteunen en versnellen van energietransitieprogramma’s.

Gezien we de scope van onze innovatieactiviteiten beyond steel willen uitbreiden, willen we onze partnerschappen in onderzoek, open innovatie, en samenwerking met durfkapitaalinvesteerders en start-ups in onze interessedomeinen, verder uitbreiden.

Innovatie is een kernpijler in de nieuwe Bekaert-strategie. We hebben drie ‘business motoren’ geïdentificeerd om een gebalanceerde pijplijn van incrementele en disruptieve innovaties samen te stellen. De versnelling van innovatieprogramma’s zal ondersteund worden door een toename van het innovatiebudget met +50% in de komende vijf jaar.

MOTOR 0 Ondersteunen van onze dagelijkse inspanningen door het neerzetten van:

 • Topprestaties in onze operaties
 • Productie van wereldklasseniveau door voortdurende kost- en procesverbeteringen
 • Responsieve ondersteuning van onze klanten

MOTOR 1 Ondersteunen van onze waardecreërende strategie met: 

 • Innovatieplatformen gericht op klantennoden 
 • Differentiatie om beter, goedkoper, groener en sneller te zijn dan onze concurrenten
 • Prioritering van strategische impact en waardepotentieel

MOTOR 2 Ontwikkelen van nieuwe wegen naar groei die ons toelaten: 

 • Grote disrupties en vraagnoden in onze kernmarkten te beantwoorden
 • Zelf de disruptor te zijn in plaats van geconfronteerd te worden met disruptieve technologieën
 • Nieuwe businesses te betreden waar we onze kerncompetenties en schaalgrootte benutten
 • Extern samen te werken door middel van open innovatie

Bouwen aan een sterke innovatiecultuur

We maken ons flexibele en wendbare innovatiemethodologieën eigen en als illustratie daarvan organiseerden we een virtueel Dragon’s Den-evenement waarbij innovatoren uit de Business Units hun meest veelbelovende projecten voorstelden. Dit illustreerde de reikwijdte van onze ideeën en activiteiten en boeiende voorbeelden van teamwork ondanks de uitdagingen die gesteld werden door de thuiswerkmaatregelen. Door een ondernemersmindset te cultiveren willen we onze bestaande cultuur van operationele uitmuntendheid en technologisch leiderschap aanvullen met een sterke innovatiecultuur.

Oplossingen bieden aan onze klanten

In 2021 bleven we technologieën ontwikkelen die voldoen aan klantennoden of ze overtreffen, en ons kwaliteitsleiderschap in de industrie versterken. Voorbeelden omvatten producten om de energietransitie te ondersteunen zoals Fiber+ kabels voor het verankeren van offshore vlottende  windturbines, Bezinox® wapeningoplossingen voor stroomkabels, en PEM-electrolyser-vezels voor waterstofproductie, maar ook plossingen voor de bouwindustrie zoals de Sigmaslab® betontechnologie die CCL’s naspanningsstrengen combineert met Dramix® staalvezels voor betonversterking.

In 2021 richtte meer dan 85% van Bekaerts globale portfolio van R&D-projecten zich op duidelijke voordelen op het vlak van duurzaamheid die het gebruik van natuurlijke en schadelijke bronnen beperken; het energieverbruik en de uitstoot verminderen; recyclagemogelijkheden vergroten; veiligheid verbeteren; en de noden van de hernieuwbare-energiemarkten beantwoorden. 

Meer informatie over nieuwe producten en oplossingen is te vinden in het Waardeketen-hoofdstuk. 

Uitrollen van industriële IoT in operaties

Nu de digitale manier van werken en management execution systems (MES) omarmd worden in onze fabrieken, hebben we IoT-systemen (Internet of Things) uitgerold in staalkoordfabrieken om de kwaliteitsgarantie te verbeteren en het energieverbruik te monitoren. De gegenereerde data wordt zowel in fysieke modellen als in digital twins gevoed om R&D-processen te versnellen en innovaties te stimuleren die het energieverbruik en de CO₂-afdruk van onze productie verminderen.

Engineering

Bekaerts eigen engineeringafdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie en standaardisering van onze productieprocessen en -machines. Nieuwe machines combineren altijd innovatieve oplossingen voor prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit, kostenefficiëntie, energieverbruik, machineveiligheid, ergonomie en de impact op het milieu. Momenteel implementeren we een nieuw en duurzaam werkingsmodel dat toelaat ons te concentreren op de ontwikkeling van innovatieve uitrusting voor nieuwe producten, nieuwe processen en uitgebreide digitale tools en functionaliteiten.

Bekaert verwerft ontwikkelingspartner VisionTek Engineering Srl 

Bridon-Bekaert en VisionTek Engineering zijn partners sinds 2018. Wat begon als een durfkapitaalinvestering groeide geleidelijk aan uit tot een succesvol technologiepartnerschap en uiteindelijk in de verwerving en integratie van VisionTek in februari 2022. Samen met Bridon-Bekaert heeft VisionTek de eerste mobiele 3D kabelmeet- en visualisatieuitrusting ontwikkeld. 360° miniatuurcamera’s nemen hogeresolutiefoto’s van de kabel in actie, en voeden een real-time model dat de data analyseert ten aanzien van artificiële intelligentie met zelflerende algoritmes.

Deze nieuwe, eigen monitoringtechnologie voert continue, realtime kwaliteitsinspectie uit, en overtreft andere meetinstrumenten zoals magnetische tests die niet altijd onfeilbaar zijn. Bridon-Bekaert is in 2021 gestart met de commercialisering van de uitrusting om staal- en synthetische kabels van klanten continu te monitoren. Op die manier vormt het een pijler van BBRG’s ambitie om een aanbieder van totaaloplossingen te zijn en de meest geavanceerde diensten op de kabelmarkt aan te bieden.

Intellectuele eigendommen

De afdeling Intellectuele Eigendommen (IE) van Bekaert staat in voor de patenten, ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen en handelsgeheimen van de hele Bekaert Groep, met inbegrip van de joint ventures in Brazilië. Het adviseert ook over IE-clausules in verschillende overeenkomsten zoals gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten en -licenties. Aan het einde van 2021 had de Bekaert Groep een portfolio van meer dan 1 900 octrooien en octrooirechten, waaronder 25 eerste patentaanvragen in 2020, en meer dan 1 700 handelsmerkregistraties.

Veiligstellen van onze digitale activa

Cyberrisico’s kunnen intellectuele-eigendomsbescherming en data privacy raken. Daarom is informatieveiligheid - het veiligstellen van de data, activa en privacy van de onderneming en onze klanten - kritisch, vooral nu veel teamleden op afstand werken. Onze medewerkers zijn onze sterkste schakel, en de meest effectieve bescherming is hun bewustzijn van de informatieveiligheidsrisico’s en cyberbedreigingen. Onze informatieveiligheidsregels leggen uit welke maatregelen we kunnen treffen om ons te verweren tegen cybercriminelen en te garanderen dat onze informatie beschermd blijft.

Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren en moeten weten hoe ze cyberrisico’s kunnen beperken. Het hoofdstuk Mens geeft meer informatie over hoe we onze medewerkers opleiden over cyberbewustzijn. 

Digital@Bekaert

Digital@Bekaert omvat veel meer dan informatieveiligheid alleen. Het gaat over het bouwen van digitale oplossingen en technologie in het algemeen. Met Digital@Bekaert zijn we op weg om productkwaliteit verder te verhogen, efficiëntie in onze productieprocessen toe te voegen, nieuwe businessmodellen te bouwen, waarde voor onze klanten te creëren en betere tools en inzichten te bieden aan onze medewerkers.

MES brengt machinedata in de handen van onze operatoren

In 2021 hebben we verdere stappen gezet in het aansluiten van fabrieken op ons manufacturing execution system (MES). Dat heeft tot doel het verbinden en monitoren van machines in de fabriekshal. Als gevolg daarvan kunnen we alle bewegingen van goederen volgen door binnenkomende en geproduceerde items te scannen, automatisch data opslaan van de geconnecteerde machines, en onmiddellijk input krijgen van de operatoren via hun mobiele toestellen.

Parallel met MES laat het Digital Bekaert Manufacturing System (BMS) ons toe om gebruikersinzichten om te zetten in data. De digitale performantiedialoog stelt supervisors in staat om meer beredeneerde beslissingen te nemen en meer tijd door te brengen op de fabrieksvloer. De nieuwe mobiele shopfloor app is het extra paar ogen en oren van de supervisors.

Open innovatie

Bekaert zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking met strategische klanten, leveranciers en academische onderzoeksinstituten en universiteiten. We overwegen ook investeringen in start-upbedrijven en durfkapitaalfondsen die nieuwe aantrekkelijke businessmodellen buiten Bekaerts huidige speelveld kunnen creëren.

We onderhouden en versterken onze onderzoekspartnerschappen en -netwerk in de domeinen van metallurgie en modellering met een verlenging van ons University Technology Center (UTC) in University College Dublin, en met doctoraten aan het Imperial College London, Zahreb University, CEIT Spanje, UGent, University of Lille en andere universiteiten.

Bovendien vervoegden we en zijn we voorzitter van het Hyve-consortium, waarin verder de Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO, en industriële pioniers Colruyt Group, DEME en John Cockerill zetelen. Hyve zal investeren in de ontwikkeling en productie van groene waterstofkracht en beoogt een kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattniveau.

Meer informatie over Bekaerts 21 academische onderzoekspartnerschappen is beschikbaar in Deel II: Sociale Verklaringen van dit rapport.

Lidmaatschappen & associaties

Bekaert heeft verschillende ondernemingslidmaatschappen waaronder een aantal bilaterale kamers van koophandel en algemene industrieassociaties zoals Agoria, VOKA Vlaanderen en Wire Association International, en associaties die over industriegrenzen heen actief zijn zoals de Conference Board. Bekaert is ook lid van nationale werkgeversassociaties in alle landen waar Bekaert actief is.
GRI 102-13

Erkenning

We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale overheid. De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten in België.

We willen ook onze oprechte dankbaarheid uitdrukken voor de steun van het Irish Research Council en I-Form, het SFI Research Centre for Advanced Manufacturing. 

Verder bedanken we ook het Research & Innovation-departement van de Europese Commissie voor hun steun aan innovatie door middel van projectsubsidies. 

We zijn bevoorrecht om een winnende partner te zijn in de investeringsplannen van meer dan £ 60 miljoen die aangekondigd zijn door de regering van het VK voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor vlottende windprojecten voor diepe wateren. Bridon-Bekaert werd geselecteerd als een van de gefinancierde ontwikkelingspartners voor twee van de elf ontwikkelingsprojecten: de ontwikkeling van een nieuw, lichtgewicht verankeringssysteem en de ontwikkeling van nieuwe verankeringssysteemtechnologieën, kabelbescherming, en een geavanceerd digitaal monitoringsysteem.