Financiële prestaties

Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Financiële prestaties

Financiële hoogtepunten 2021¹

 • Geconsolideerde omzet van € 4,8 miljard (+28%) en gezamenlijke omzet van € 5,9 miljard (+32%)
 • Onderliggende EBIT van € 515 miljoen, een stijging met +89%, aan een marge van 10,6% (vs. 7,2%)
 • EBIT van € 513 miljoen, een verdubbeling tegenover vorig jaar, aan een marge van 10,6% (vs. 6,8%)
 • Onderliggende EBITDA van € 689 miljoen (+44%), leidend tot een marge op omzet van 14,2% (vs. 12,7%)
 • Onderliggende ROCE van 23,7%, een bijna-verdubbeling van de performantie in 2020 (12,2%)
 • EPS van € 7,14 per aandeel of een verdrievoudiging tegenover vorig jaar (€ 2,38)
 • Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 12,6% vergeleken met 16,4% vorig jaar
 • Nettoschuld van € 417 miljoen, -31% lager dan € 604 miljoen bij jaareinde 2020, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61, minder dan de helft van vorig jaar (1,26)
 • € 677 miljoen cash ter beschikking aan het einde van de periode na een nettokasvermindering van € 460 miljoen gelinkt aan schuldterugbetalingen, vergeleken met € 940 miljoen bij jaareinde 2020

¹ Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2020 tenzij anders vermeld.

GRI 201-1

Bekaert levert superieure resultaten en verhoogt rendement voor aandeelhouders

Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021. We boekten aanzienlijke vooruitgang in de implementatie van de bedrijfsstrategie en behaalden een recordomzet, solide margegroei, en de laagste schuldgraad ooit. 

Ons engagement ten aanzien van aandeelhoudersrendement 

De financiële performantie van 2021 en de succesvolle uitvoering van het strategisch plan hebben Bekaerts cashgeneratieperspectieven voor de komende jaren versterkt. 
De Raad wil een evenwicht creëren tussen het financieren van toekomstige groei en het verhogen van aandeelhoudersrendement. 

 
 • De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering in mei 2022 een brutodividend van € 1,50 voorstellen, een stijging met +50%.
 • Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma voor eigen aandelen goedgekeurd voor een bedrag van maximaal € 120 miljoen, met opstart in maart 2022 . Onder het programma kan Bekaert over een maximale periode van twaalf maanden uitstaande aandelen terugkopen voor een totaalbedrag van ten hoogste € 120 miljoen. Het doel van het programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming. Alle ingekochte aandelen onder dit programma zullen worden vernietigd.

Meer informatie hierover in Deel II: Corporate Governance Verklaring - Aandelen.

Focus en daadkracht van onze acties in 2021

We hebben onze transformatie naar hogere waardecreatie versneld. Onze kernacties in 2021: 

Volumegroei en marktaandeeltoename in doelmarkten, gedreven door:

 • Kansen te benutten van deglobaliseringseffecten
 • Groei te stimuleren door een klantgedreven en go-to-market strategie en focus
 • Het veiligstellen van supply chain-uitmuntendheid om continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten 

Structurele verbeteringen aan de algemene performantie van Bekaert, gedreven door:

 • Product- en businessmixverbeteringen in lijn met onze strategie om de businessportfolio te versterken
 • Het versnellen van onze transformationele innovatie-, digitalisatie- en duurzaamheidsstrategie
 • Prijszettingsdiscipline afgestemd op de kostinflatie
 • Het versnellen van commerciële en operationele uitmuntendheidsprogramma’s
 • Aanhoudend effectieve werkkapitaal- en kostcontrole

GRI 103-2

Versterken van onze financiële positie

Het gemiddeld werkkapitaal op omzet verbeterde verder van 16,4% vorig jaar naar 12,6% in 2021.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 677 miljoen aan het einde van de periode.

De nettoschuld bedroeg € 417 miljoen, € -187 miljoen of -31% minder dan € 604 miljoen aan het einde van 2020, wat resulteerde in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61, minder dan de helft van vorig jaar (1,26) en de laagste schuldgraad ooit.

Op 31 december 2021 vertegenwoordigde het eigen vermogen 43,4% van de totale activa, een stijging tegenover 35,8% bij jaareinde 2020. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 19,9%, significant lager dan 39,4% bij jaareinde 2020 door de sterke verlaging van de nettoschuld.

Meer details over Bekaerts financiële performantie in 2021 zijn opgenomen in Deel II: Financieel overzicht, en in het persbericht dat op 25 februari 2022 werd gepubliceerd naar aanleiding van de bekendmaking van de 2021 jaarresultaten.

Omzet

Bekaert realiseerde een geconsolideerde omzet van € 4 840 miljoen in 2021, duidelijk boven 2020 (+28%) en 2019 (+12%). De groei tegenover 2020 vloeide voort uit hogere volumes (+9%) en een positieve impact van verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere mixeffecten (+19%). Wisselkoersbewegingen waren verwaarloosbaar op het geconsolideerde omzetniveau. De omzet in het vierde kwartaal van 2021 was de hoogste kwartaalomzet van het jaar, ondanks seizoeneffecten.

De gezamenlijke omzet bedroeg € 5 854 miljoen, een stijging van +32% tegenover 2020 en +14% tegenover 2019. De organische omzetgroei van Bekaerts joint ventures in Brazilië (+59%) werd gedeeltelijk tenietgedaan door de devaluatie (-7,7%) van de Braziliaanse real, wat leidde tot een omzettoename van +51%.

Financiële resultaten

Bekaert behaalde een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) van € 515 miljoen. Dit vertegenwoordigde een stijging met € +243 miljoen of +89% tegenover 2020 en leidde tot een marge op omzet van 10,6% (7,2% in 2020). Inclusief de eenmalige elementen (€ -1,5 miljoen) bedroeg de EBIT € 513 miljoen wat overeenkomt met een EBIT-marge op omzet van 10,6% (tegenover € 257 miljoen of 6,8% in 2020). Onderliggende EBITDA bedroeg € 689 miljoen (14,2% marge) vergeleken met € 479 miljoen (12,7%). EBITDA bereikte € 677 miljoen, of een EBITDA-marge op omzet van 14,0% (tegenover 12,5%).

De onderliggende overheadkosten daalden als percentage op omzet met -50 basispunten tot 8,4%, vergeleken met 8,9% in 2020, maar stegen met € +73 miljoen in absolute cijfers door hogere provisies voor incentive-programma’s op korte en lange termijn, de versnelling van digitale, innovatie- en duurzaamheidsprogramma’s, en het algemene herstel van businessactiviteiten tegenover vorig jaar.

De onderliggende andere bedrijfsopbrengsten en -kosten stegen van € +8 miljoen vorig jaar tot € +20 miljoen in 2021. De gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (€ +34 miljoen) waren beduidend lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar (€ +51 miljoen) door de lagere opbrengst op de verkoop van onroerend goed in 2021. 

De nettorentelasten bedroegen € -41 miljoen, een daling ten opzichte van € -56 miljoen in 2020 en het gevolg van een daling van de interestaanpassende financiële derivaten in 2021 vergeleken met dezelfde periode in 2020 en dankzij de beperking van de financiële brutoschuld met -26% in 2021. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € +4 miljoen (€ -30 miljoen in 2020). De toename in 2021 vloeide voort uit de significant minder negatieve wisselkoerstranslatie-effecten en uit een waardestijging van € +9,4 miljoen van het VPPA-contract (Virtual Power Purchase Agreement) in de VS.

De winstbelasting nam toe van € -57 miljoen tot € -133 miljoen. De effectieve belastingvoet daalde van 33% tot 28% dankzij het gebruik van voordien niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen in entiteiten die winstgevend zijn geworden. 

Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen was € +108 miljoen (tegenover € +34 miljoen vorig jaar) wat de sterke prestaties van de joint ventures in Brazilië weerspiegelt. 

Het perioderesultaat bedroeg € +451 miljoen, vergeleken met € +148 miljoen in 2020. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden bedroeg € +44 miljoen (tegenover € +13 miljoen) en het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert bedroeg € +407 miljoen tegenover € +135 miljoen vorig jaar. EPS bedroeg € +7,14, een verdrievoudiging van 2020 (€ +2,38). 

 

Meer details over de financiële resultaten in Deel II: Financieel overzicht van dit verslag.

Andere marktgerelateerde data zoals directe economische waarde gecreëerd en verdeeld: zie het Financieel overzicht §5.1, §5.3, §5.4, §5.6, §6.13.

GRI 201-1