Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste Aandeelhouder,
Beste Lezer,

Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021 ondanks de turbulentie van de pandemie. 

We behaalden een sterke omzet en verbeterde winstgevendheid in al onze businesses dankzij businessmixverbeteringen, footprintaanpassingen en organisatorische efficiëntie. 

Belangrijk was dat we vooruitgang boekten in onze strategische transformatie om Bekaert een sterkere, flexibelere organisatie te maken die hogere waarde creëert. Deze vooruitgang liet ons toe onze wereldwijde aanwezigheid en lokale dienstverlening volop te benutten om klantvragen te beantwoorden en ondertussen oplossingen te bieden voor de tekorten in arbeidskrachten, materialen, energie en logistiek. 

Vanuit een financieel oogpunt behaalden we nieuwe prestatieniveaus voor onze kernindicatoren. De omzet steeg met 28% tot een recordniveau van € 4,8 miljard in 2021 en onderliggende EBIT nam toe met 89% tot € 515 miljoen. Het nettoresultaat voor de periode bedroeg € 451 miljoen met EPS van € 7,14. Effectief werkkapitaalbeheer en solide cashgeneratie leidden tot een verdere schuldgraadverlaging met een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61 bij jaareinde 2021.

Dankzij deze sterke resultaten zijn we verheugd aan te kondigen dat de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders in mei 2022 een brutodividend van € 1,50 zal voorstellen, wat overeenkomt met een stijging van 50% tegenover het vorige jaar. Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma voor eigen aandelen aangekondigd om uitstaande aandelen terug te kopen en te vernietigen voor een totaalbedrag van ten hoogste € 120 miljoen over een maximale periode van 12 maanden.

We zijn vastbesloten in de toekomst nieuwe mijlpalen te blijven bereiken. We onderzoeken bijkomende kansen om verder te groeien en onze business te verbeteren. Ons doel is om groei te versnellen in veelbelovende markten, zowel binnen onze kerntechnologieën als beyond steel. We verhogen onze middelen in innovatie en digitalisatie zodat we onze klanten beter kunnen bedienen.

We hebben een ambitieuze duurzaamheidsstrategie ontwikkeld met doelstellingen en actieplannen om onze duurzaamheidsperformantie te versnellen. We zijn overtuigd dat onze plannen significante waarde zullen blijven genereren voor al onze stakeholders.

De sterke prestatie die we geleverd hebben in 2021 en onze vastberadenheid om waardegroei te stimuleren in doelmarkten, sterken ons vertrouwen in het kunnen realiseren van onze strategische prioriteiten. Gezien de onzekerheid en onstabiliteit die momenteel in de wereld heerst, voornamelijk als gevolg van de crisis in Oekraïne, is de zichtbaarheid op de marktevoluties van 2022 beperkt. Toch bevestigen we onze ambitie om onze doelstellingen op middellange termijn (2022-2026) met een organische omzetgroei van 3%+ CAGR en een onderliggende EBIT-marge tussen 9% en 11% doorheen de cyclus te behalen. 

Onze teams wereldwijd hebben onvermoeibaar gewerkt om de veiligheid van onze medewerkers en de businesscontinuïteit van onze klanten te garanderen en hebben zo bijgedragen aan de sterke prestaties van 2021. Bovendien waarderen we ten zeerste de acties en initiatieven die ze vandaag nemen om mensen uit Oekraïne via verschillende humanitaire programma’s te helpen en om de impact van de crisis op onze business te beperken. We willen ons management en onze teams bedanken voor hun inzet, energie en allesovertreffende attitude. 

We danken onze klanten, partners en aandeelhouders voor hun aanhoudende steun en vertrouwen. 

Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder  Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur 
GRI 102-14