Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Staaldraadtoepassingen

Staaldraadtoepassingen

Bekaerts business unit Staaldraadtoepassingen ontwikkelt, produceert en levert een zeer breed gamma van staaldraadproducten en -oplossingen aan klanten in diverse sectoren, waaronder landbouw, energie en nutsvoorzieningen, mijnbouw, bouw, consumptiegoederen, en de industriële sector in het algemeen.

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de business unit een globale aanwezigheid met productie-eenheden in EMEA, de VS, Latijns-Amerika en Azië en een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk.

Onze ambitie

Klanten bedienen met innovatieve waardeoplossingen die hen helpen hun businessperformantie te verbeteren

Onze businesspositie en strategische focus

  • Sterke positionering in doelmarkten
  • Diepe kennis van lokale marktdynamieken en positieve effecten van deglobaliseringstrends
  • Aanbieden van slimme oplossingen aan de energie- en nutsvoorzieningsmarkten en de landbouwsector
  • Significante verbetering van de businessportfolio
  • Verlaten van commodity-markten met beperkte waardetoevoegende kansen

Belangrijkste toepassingen

Staaldraadtoepassingen voor energie- en nutsvoorzieningsmarkten, bouw en infrastructuur, landbouw, mijnbouw, enzovoort

BU performantie 2021

€ 1,82 miljard geconsolideerde omzet • € 2,66 miljard gezamenlijke omzet1
11,3% onderliggende EBIT-marge • 13,5% onderliggende EBITDA-marge

1 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. Voor zowel Rubberversterking als Staaldraadtoepassingen omvat dit voornamelijk joint ventures in Brazilië.