Rapporteringsprincipes

Rapporteringsdomein

Dit rapport omvat de geconsolideerde prestatie-indicatoren voor alle dochterondernemingen van de Bekaert Groep. Geconsolideerde data is van toepassing op de 100%-dochterondernemingen van NV Bekaert SA en deze waarin NV Bekaert SA een meerderheidsparticipatie heeft. Wanneer specifiek vermeld omvatten (gezamenlijke) verklaringen in het rapport acties en prestatiemetingen van joint ventures, beschouwd aan 100% eigendom.  
GRI 102-45, GRI 102-48 GRI 102-49

Rapporteringsperiode 

Dit rapport beslaat de activiteiten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, tenzij anders aangegeven en indien relevant voor het rapport. Bekaert rapporteert twee maal per jaar over haar financiële resultaten (halfjaar- en jaarresultaten). Bekaert rapporteert jaarlijks over de duurzaamheidsprestaties van de groep.

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52

Proces voor definitie van rapporteringsinhoud

De inhoud van dit rapport is vastgesteld aan de hand van de belangrijkste indicatoren van onze activiteiten, de impact van en betrokkenheid bij de belangengroepen van de onderneming, de inspanningen om de duurzaamheid te verbeteren en de mate van detaillering zoals vastgesteld door de GRI Sustainability Reporting Standards en het huidige NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Dit rappot voldoet aan de iXBRL/ESEF-wetgeving en bevat de uitkomst van de EU Taxonomy geldigheidsverklaringsvereisten. De structuur en inhoud van dit eerste geïntegreerde jaarverslag zijn gebaseerd op het kader Guidelines of Value Reporting Foundation (International Reporting Council (IIRC) & Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard en gepubliceerd binnen de Europese Unie.

Onze belangengroepen zijn de medewerkers, leveranciers, klanten, aandeelhouders en partners van Bekaert, lokale overheden en de gemeenschappen waar we actief zijn.

GRI 102-46