Download pdf icon download Contacteer ons

Prestatiebeoordelingen

Prestatiebeoordelingen

Om sterke prestaties, inzet en voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen.
Bekaert heeft een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld en uitgerold. PPM  is onze manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel meer prestatiegerichte organisatie te worden. Vanaf 2020 namen ook alle Bridon-Bekaert Ropes Group-teams wereldwijd deel aan het PPM-programma, waardoor dit nu een coherent proces is doorheen alle geconsolideerde entiteiten van Bekaert.
Het performantieopvolgingsproces omvat persoonlijke ontwikkelingsbeoordelingsgesprekken, transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag.
De nieuwe prestatiemanagementaanpak is mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de businessprioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een billijke erkenning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en feedforward-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden.
Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2020(1):

 
Medewerkers categorie  PERCENTAGE
Managers 100%
Bedienden 100%
Arbeiders 78%

(1)Exclusief joint ventures

(GRI 404-3)

Vergoedingen en voordelen

We bieden concurrentiële salarissen en beloningen om het financiële, fysieke en algemene welzijn van onze medewerkers en hun gezinnen te verbeteren. Ons aanbod verschilt van land tot land en is veelal afgestemd op het socialezekerheidsbeleid in het betreffende land. Wij bieden een heel scala aan personeelsvoordelen, waaronder pensioenuitkeringen, ziektekostenregelingen, beloningen voor langdurig dienstverband, arbeidsongevallen-/invaliditeitsverzekering en betaald verlof. Zie onderdeel 6.16 van het Jaarverslag voor gedetailleerde informatie over personeelsvoordelen. 

(GRI 201-3)

Verloningselementen voor fulltime en parttime medewerkers per belangrijke bedrijfslocatie (> 1000 medewerkers):
(GRI 401-2 GRI 403-6)

 
Voordeel België Slovakije China Chili VS  Indonesië 
Levensverzekering Ja
Ja
Ja Ja Ja
Ja
Gezondheidszorg Ja
Nee Ja
Ja Ja
Ja
Invaliditeitsverzekering Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Ouderschapsverlof Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Pensioenregeling Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Aandeelhouderschap Nee Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Deze voordelen worden niet aan tijdelijke werknemers (‘interim-medewerkers’) toegekend die niet op de loonlijst van Bekaert staan.

Beëindiging en ontslagvergoeding

Bekaert heeft in 2020 verschillende vestigingen gesloten of geherstructureerd. Het management implementeert dergelijke maatregelen alleen wanneer andere opties om de prestaties te herstellen met het oog op het veiligstellen van een duurzame, winstgevende toekomst, mislukt of niet bestaande zijn.

Bij de uitvoering van dergelijke maatregelen streeft het management ernaar de sociale impact voor de betrokken werknemers te beperken door middel van herindustrialisatie, hulp bij hertewerkstelling en een billijke ontslagvergoeding.

(GRI  404-2)

Meer informatie over de recente herstructureringprogramma’s van Bekaert wordt beschreven in het Jaarverslag 2020.