Download pdf icon download Contacteer ons

Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de organisatie. We zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, businesservaring, inzichten en standpunten.

Diversiteit in nationaliteiten

Bekaert biedt tewerkstelling aan mensen van 68 verschillende nationaliteiten in 44 landen over de hele wereld. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur.
(GRI 405-1)

Binnen onze organisatie hebben 388 medewerkers een andere nationaliteit dan die van het land waarin ze werken. De landen waar we de grootste groep buitenlandse medewerkers hebben, zijn Chili (102 of 7% van de medewerkers), België (62 of 4% van de medewerkers) en Slovakije (60 of 3% van de medewerkers).
(GRI 405-1)

DIVERSITEIT NATIONALITEITEN 31 december 2020        
  # Mensen #Nationaliteiten #Niet-Native(1) % Niet-Native
 RAAD VAN BESTUUR 13 8 7 54%
 Bekaert Group Executive (BGE) 8 7 6 75%
 Senior Vice Presidents (B16-B18) (2) 14 3 2 14%
 Next leadership level (B13-B15) (2) 87 16 40 46%
 TOTAAL LEADERSHIP TEAM 109 19 (3) 48 44%

(1)Niet-native = van een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel van het moederbedrijf (België) 
(2)Hay-classificatiereferentie
(3) Aantal nationaliteiten in het leadership team

(GRI 405-1)

Genderdiversiteit

(GRI 405-1) 

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2020  
  % mannelijk  % vrouwelijk
Arbeiders
93%
7%
Bedienden
69%
31%
Management (1)
81%  19%
TOTAAL BEKAERT MEDEWERKERS
88%  12%

(1) B7 en hoger (Hay-classificatiereferentie)

Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren.

Bekaert hanteert een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit. Zie het Jaarverslag 2020 (hoofdstuk ‘Verslag van de Raad van Bestuur: Corporate Governance’) voor informatie over genderdiversiteit in de Raad van Bestuur.

(GRI 405-1)

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het hoger management van Bekaert:

(GRI 405-1)

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2020  
   # Mensen % mannelijk  % vrouwelijk
RAAD VAN BESTUUR
13
62%
38%
Bekaert Group Executive (BGE)
8 87%
13%
Senior & next leadership level(1)
101
79%  21%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
109
80%  20%

(1) B13-B18 (Hay-classificatiereferentie)

In 2030 wil Bekaert op hoger managementniveau een genderdiversiteitsratio van 33% bereiken.

Leeftijdsdiversiteit

(GRI 405-1)

Leeftijdsdiversiteit 31 december 2020  
  < 30 jaar 30-50 jaar  > 50 jaar
Arbeiders
24%
63%
13%
Bedienden
16% 68%
16%
Management (1)
3% 69% 28%
TOTAAL Bekaert medewerkers 21% 64% 15%

(1) B7 en hoger (Hay-classificatiereferentie)

Leeftijdsdiversiteit in Bekaerts hoogste bestuursorganen.

(GRI 405-1)

Leeftijdsdiversiteit 31 december 2020  
   # Mensen 30-50 jaar  > 50 jaar
Raad Van Bestuur
13
31%
69%
Bekaert Group Executive (BGE)
8 50%
50%
Senior Vice Presidents (B16-B18)(1)
14 21% 79%
Next leadership level (B13-B15)(1)
87 51% 49%
TOTAAL leadership team
109 47% 53%

(1)Hay-classificatiereferentie

Personeelsgerelateerde data:

Regio
 TOTAAL
  EMEA Noord-Amerika Latijns Amerika Pacifisch Azië
Arbeiders 6 067 1 129 4 844 8 489 20 529
 Mannen 5 250 1 075 4 695 8 252 19 272
 Vrouwen 817 54 149 237 1 257
Bedienden 1 545 266 1 656 1 847 5 314
 Mannen 1 018 159 1 092 1 424 3 693
 Vrouwen 527 107 564 423 1 621
Management 640 152 244 576 1 612
 Mannen 526 129 204 447 1 306
 Vrouwen 114 23 40 129 306
Totaal mannen 6 794 1 363 5 991 10 123 24 271
Totaal vrouwen 1 458 184 753 789 3 184
TOTAAL 8 252 1 547 6 744 10 912 27 455

(*) inclusief  joint ventures included

(GRI 102-8)

De meeste werknemers van Bekaert hebben een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract staan doorgaans op de loonlijst van externe organisaties (Speciale Economische Zones, interimkantoren) en zijn bijgevolg niet inbegrepen in de Bekaert-aantallen.
99% van de Bekaert-medewerkers werkt voltijds. 

(GRI 102-8)