Download pdf icon download Contacteer ons

Better together met onze leveranciers

Onze toeleveringsketen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke deklaagtechnologieën toe te passen. De draadproducten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks of via distributiekanalen.
(GRI 102-9)

Bekaert heeft ongeveer 18 000 actieve leveranciers, waarvan 45% levert aan EMEA, 6% aan Latijns-Amerika, 16% aan Noord-Amerika en 33% aan Pacifisch Azië. 
(GRI 102-10)

Walsdraad vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale uitgaven van aankopen van Bekaert en wordt besteld bij verschillende leveranciers wereldwijd. Het toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie.
(GRI 102-9 GRI 102-10)

 

Gerecycleerd staal: stimuleren van een circulaire economie

Het totaal volume aan walsdraad dat we in 2020 aankochten bevatte 38% gerecycleerd materiaal, tegenover 35% in 2019.

Het percentage gerecycleerd materiaal is afhankelijk van de productspecificaties en de beschikbaarheid van walsdraad gemaakt van staalschroot.

  • Op vandaag wordt de meerderheid van het gebruikte staal geproduceerd via de primaire route. Dit proces is gebaseerd op ijzererts dat gesmolten wordt tot ruw ijzer in een hoogoven. Staal gemaakt van ijzererts gebruikt slechts een beperkt aandeel staalschroot als koelmiddel voor het daaropvolgende conversieproces.
  • Staal geproduceerd via de secundaire route (gesmolten in elektrische ovens) is meestal gemaakt van gesmolten staalschroot. Afhankelijk van kwaliteitsvereisten en de beschikbaarheid van schroot kunnen ook ijzerertstoevoegingen nodig zijn in dit proces. Dit resulteert in minder dan 100% gerecycleerd materiaal in het uiteindelijke staal.

Bekaert belevert zich bij verschillende bronnen, in lijn met productspecifieke kwaliteitsvereisten en verwachtingen van klanten. 

Bekaert heeft in 2019 een aantal projecten opgestart om staalkoordconstructies en hieldraaddiameters te ontwikkelen met walsdraad van gerecycleerd staal. Verdere verbetering van de  staallegering, onze procesperformantie, en tests bij de klanten die meewerken aan deze ontwikkelingsprojecten kunnen helpen om het aandeel gerecycleerd materiaal in onze grondstoffenbasis te verhogen.
(GRI 301-2)

Virtual Supplier-campagne – Samen uit de crisis komen   

Om businesscontinuïteit tijdens en na de Covid-19-pandemie te verzekeren heeft Bekaerts aankoopteam een virtuele campagne met leveranciers opgezet. Doel was om ideeën en verwachtingen te delen om onze toekomstige competitiviteit gezamenlijk te versterken en de coronacrisis samen te boven te komen.   

Leveranciers en Bekaert aankoopteams verzekeren Covid-kritische PBM wereldwijd 

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben de aankoopteams van Bekaert wereldwijd nauw samengewerkt met elkaar en met leveranciers om de toelevering van grondstoffen en Covid-kritische Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te verzekeren.  

Om de gezondheid van onze medewerkers te vrijwaren, heeft elke fabriek een minimum voorraad aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en in het bijzonder ontsmettende handgel en mondmaskers nodig. Het tekort op de markt door de wereldwijde rush op PBM zorgde ervoor dat dit een heel uitdagende verantwoordelijkheid werd voor onze aankoopteams. Samen slaagden we erin om tijdige bevoorrading van onze wereldwijde PBM-noden te verzekeren met leveranciers die de nodige certificaten hebben en die flexibiliteit en snelheid konden garanderen. 

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement met leveranciers versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen in de toeleveringsketen te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen. Op het einde van 2020 vertegenwoordigde dit engagement 94% van de bestedingen, op schema om onze doelstelling te bereiken. 

Het gebruik van specifieke contracten met onze belangrijkste leveranciers (Key Supplier Agreements) blijft zeer belangrijk in aankoopovereenkomsten voor walsdraad en andere toeleveringscategorieën. Deze overeenkomsten zijn meerjarige partnerschappen waarin duurzaamheid, integratie in de waardeketen en innovatie centraal staan.
Alle walsdraadleveranciers, leveranciers van andere kritische materialen, en alle nieuwe leveranciers worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op verbetering te verzekeren.

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwgezet om naleving te garanderen. Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen.

Bekaert heeft 36 leveranciersaudits uitgevoerd in 2020, een daling ten opzichte van 49 in 2019. Redenen hiervoor waren de Covid-19-pandemie en wereldwijde reisbeperkingen. We blijven echter op schema om ons doel voor 2025 te behalen. 

(GRI 308-1 GRI 407-1 GRI 408-1 GRI 409-1 GRI 414-1 GRI 414-2)

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2020 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de principes ervan naleven) en 100% van onze tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld.

Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met conflictmineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken.
100% van de leveranciers die onder het RMI vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid en nalevingsplan van Bekaert onderschreven. 

In 2017 stelde Bekaert als doel om 100% van haar tin- en wolfraamleveranciers tegen 2020 jaarlijks het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) te laten invullen. We hebben dat doel al bereikt in 2018. We hebben ook een plan opgesteld om te voldoen aan de verwachte wetswijzigingen in 2021. 


(GRI 102-10)

Lokaal aankopen

Bekaert koopt grondstoffen en andere leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde regio als waar de materialen verwerkt worden), tenzij de aankoopmogelijkheden ontoereikend zijn wat betreft kwaliteit, kwantiteit of kost.
Bekaerts leveringsbronnen en verbruik per regio (regio’s: EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië).
 
 
(GRI 204-1)

Andere marktgebonden gegevens

Directe gegenereerde en gedistribueerde economische waarde: alle gegevens zijn beschikbaar in het hoofdstuk Financieel overzicht van Bekaerts Jaarverslag 2020 §5.1, §5.3, §5.4, §5.6, §6.13. 
(GRI 201-1)