Download pdf icon download Contacteer ons

Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer,

2020 zal niet snel vergeten worden. De omvang van de uitdagingen en veranderingen die de Covid-19-pandemie met zich heeft meegebracht was vooraf onmogelijk in te schatten. Op het moment van publicatie van dit rapport eist de pandemie nog altijd een grote tol op economieën en mensenlevens wereldwijd en heeft ze lang gevestigde zekerheden en prioriteiten fundamenteel veranderd.

Ondanks de beroering die Covid-19 heeft veroorzaakt in onze markten en business bleven we gefocust op onze prioriteiten. Dit stelde ons in staat de businesscontinuïteit voor onze klanten en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te vrijwaren, en tegelijkertijd de impact van de pandemie op onze financiële objectieven te neutraliseren.

Vooruitkijkend liggen onze ambities hoger. De Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive hebben recent de strategie vastgelegd voor de komende vijf jaar met de ambitie de businessportfolio te transformeren naar hogere waardecreatie. Organische groei in kernmarkten zal ondersteund worden door het uitbreiden van onze vaardigheden in de domeinen van innovatie, digital en duurzaamheid, en worden aangevuld met zorgvuldig gekozen overnames en nieuwe partnerschappen. 

In het creëren van waarde voor onze stakeholders engageren wij ons om alle aspecten van de economische, milieu- en sociale impact van onze activiteiten in overweging te nemen. We weerspiegelen en betrekken de belangen van onze klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, gemeenschappen en andere stakeholders in de manier waarop we onze operaties aansturen. We leiden en groeien onze business op een duurzame manier die al onze stakeholders ten goede komt.

Onder toezicht van de Raad van Bestuur wordt Bekaerts duurzaamheidsstrategie voor de langere termijn bepaald. De strategie zal de ambities van de onderneming bevatten die ons in staat zullen stellen:

 
  • groei te stimuleren met onderscheidende, duurzame oplossingen voor onze klanten;
  • een veilige, gezonde, diverse en inclusieve werkplek te creëren voor onze medewerkers;
  • de milieu-impact van onze operaties en producten te beperken;
  • een positieve invloed te bevorderen in de gemeenschappen waar we actief zijn;
  • duurzame waarde te creëren voor onze aandeelhouders.

We willen onze medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvende steun en vertrouwen. 

(GRI 102-14)

 

                                              Jurgen Tinggren

Oswald Schmid                                                                          Jürgen Tinggren
Gedelegeerd Bestuurder                                                           Voorzitter van de Raad van Bestuur