Download pdf icon download Contacteer ons

Over dit rapport

Rapporteringsdomein 

Dit rapport omvat de Duurzaamheidsprestatie-indicatoren voor alle dochterondernemingen van de Bekaert Groep. De duurzaamheidsacties en respectievelijke indexen en certificaten hebben betrekking op de 100%-dochterondernemingen van NV Bekaert SA en deze waarin NV Bekaert SA een meerderheidsparticipatie heeft.

Wanneer in het rapport acties en prestatiemetingen van joint ventures worden opgenomen, staat dit specifiek vermeld.  

(GRI 102-48 GRI 102-49)

Rapporteringsperiode 

Dit rapport beslaat de activiteiten tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020, tenzij anders aangegeven en indien relevant voor het rapport. Bekaert rapporteert jaarlijks over de duurzaamheidsprestaties van de groep.

(GRI 102-50 GRI 102-52)

Proces voor definitie van rapporteringsinhoud

De inhoud van dit rapport is vastgesteld aan de hand van de belangrijkste indicatoren van onze activiteiten, de impact van en betrokkenheid bij de belangengroepen van de onderneming, de inspanningen om de duurzaamheid te verbeteren en de mate van detaillering zoals vastgesteld door de GRI Sustainability Reporting Standards.

Onze belangengroepen zijn de medewerkers, leveranciers, klanten, aandeelhouders en partners van Bekaert, lokale overheden en de gemeenschappen waar we actief zijn.

Het hoofdstuk ambities en de bijlage bevatten meer informatie over de rapporteringsprincipes, onze duurzaamheidsdoelen en de materialiteitsanalyse.

(GRI 102-46)