Download pdf icon download Contacteer ons

Onze gedeelde zorg

Onze strategie is gericht op consistent waarde creëren voor al onze stakeholders: klanten en andere businesspartners, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschappen waar we actief zijn. 

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en alle stakeholders. We willen voor ieder van hen langetermijnwaarde creëren en op die manier duurzame businesspartnerschappen uitbouwen.

 

Onze waarden maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze acties. We voeren business op een maatschappelijk verantwoorde en ethische wijze. Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers, duurzame relaties met onze businesspartners, verantwoordelijkheid voor het milieu en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders.

De belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, lokale overheden en de gemeenschappen waar we actief zijn, zijn gereflecteerd in de manier waarop we onze operaties beheren. We doen dit op een gestructureerde manier: we hebben onze verbeterambities omgezet in duidelijke doelen op korte termijn en bouwen onze duurzaamheidsstrategie voor de komende jaren verder uit. 

(GRI 102-40 GRI 102-42)

Duuzaamheidsstandaarden

Bekaerts Duurzaamheidsrapport 2020 werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards: Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. In 2020 werd Bekaert erkend door opname in de Solactive ISS ESG Screened Europe Small Cap Index en de Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo Eiris’ onderzoek - en in Kempen SRI.

In respectievelijk 2020-2021 analyseerden de ratingagentschappen MSCI en ISS-ESG de ecologische, sociale en governance prestaties van ons bedrijf op basis van publiek beschikbare informatie. Hun rapporten worden gebruikt door institutionele investeerders en financiële dienstverleners.

Voor het vierde jaar op rij kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van EcoVadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is. Het bureau stelt dat Bekaert deel uitmaakt van de top 5% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in dezelfde industriecategorie.

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om over de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek te rapporteren, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent klimaatverandering en de toeleveringsketen.

Bekaert heeft een ‘B-‘ score behaald in CDP’s Supplier Engagement Rating (SER), een verbetering met twee stappen vergeleken met de vorige rating. Bekaerts rating voor rapportering en betrokkenheid ten aanzien van klanten is significant verbeterd wat ons in een leidende ‘A’ ratingpositie brengt.