Jaarverslag 2021

Download pdf icon download Contacteer ons Download het iXBRL-rapport

Bekaerts jaarverslag 2021 is de start van onze transitie naar een volledig geïntegreerd rapport. Dit bevestigt ons engagement ten aanzien van zowel financiële als niet-financiële doelstellingen en prestaties.
Bekaert zal niet langer een afzonderlijk Duurzaamheidsrapport publiceren.
We hebben alle niet-financiële toelichtingen geïntegreerd volgens de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive en zullen de details en scope van onze doelstellingen en toelichtingen verder uitbreiden in de komende jaren. Onze aanpak plaatst de waarde en impact die we als onderneming creëren in een breder perspectief.
We kijken verder dan rapportering en financiële data, en bijgevolg verder dan morgen.